El govern veu il·legal la difusió que fan les administracions de certes dades personals


Publicat el 03 de Abril, 2009 a les 00:00


L'Agència Catalana de Protecció de Dades considera il·legal la publicació de certes dades personals en actes de plens i juntes de govern de les administracions públiques. Un dels casos més flagrants és els de les sancions a ciutadans, que molts consistoris fan públiques en actes de junta de govern. Així doncs, molts ajuntaments gironins estan cometent actualment il·legalitats amb aquestes actes, ja que fan públics sense poder fer-ho noms, domicilis i DNI de particulars. Aquest problema s'ha accentuat amb la publicació d'aquestes actes a internet, fet que va fer elaborar a l'agència un dictamen que va establir que si l'administració no té el consentiment de la part implicada o no es troba en un cas habilitat per llei, està cometent una il·legalitat i podria ser sancionat.

L'Agència Catalana de Protecció de Dades té un servei d'inspecció que intenta solucionar els casos en què detecta que l'administració pública, generalment ajuntaments, incompleix la normativa. Davant la difusió de la informació durant els últims anys per internet, és en aquest àmbit on s'està fent més incidència amb aquesta vigilància. L'Agència Catalana de Protecció de Dades va emetre un dictamen en relació amb la consulta d'un ajuntament sobre la publicació de les actes de ple i juntes de govern en què considera «no justificada» la difusió a través del web municipal d'aquestes actes quan continguin dades «que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter personal».

Font : el punt