La “Nota legal” a la nostra web


Publicat el 17 de Maig, 2012 a les 00:00


L’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), recull uns requisits d’informació que hem de complir per els nostres usuaris a la nostra web.

· Nom o raó social del lloc web
· Domicili de l’activitat 
· Direcció de correu electrònic per facilitar el contacte 
· Dades d’inscripció en el Registre Mercantil 
· Número d’identificació fiscal de l’activitat 
· Les dades d’autorització si desenvolupem una activitat sotmesa a un règim d’autorització previ (assegurances, entitats financeres, etc.). 
· Per professions regulades (metges, advocats, etc):
  a. Dades del Col·legi professional
  b. Títol acadèmic o professional
  c. Estat de l’expedició del títol i, en el seu cas, l’homologació o reconeixement del mateix
  d. Les normes professionals i medis per conèixer-les 
· Informació sobre els preus dels productes i serveis, indicant si inclou o no els impostos aplicables
· També les despeses d’enviament.. Si ens adherim a un codi de conducte, també ho hem d’indicar.

Aquesta informació ha d’estar disponible per l’usuari a la nostra web de forma clara i identificable, en un document o a una pàgina com a “nota legal” o “qui som”.

És important complir aquests requisits per donar seguretat i professionalitat a la nostra empresa de cares a l’usuari que visita la nostra web.