Una de cada quatre pimes espanyoles ja ven online


Publicat el 15 de Juny, 2017 a les 00:00


Augmenta fins al 23,7% les pimes que venen en línia, quatre punts més que l'any passat. Un 53,3% de les pimes que operen a través de l'e-commerce va augmentar les seves vendes al 2016. Al 2016, l'e-commerce va suposar el 5,4% del total de les vendes de les pimes, un punt més respecte a l'any anterior.

El comerç electrònic es consolida com a canal estratègic per a les petites i mitjanes empreses espanyoles. De fet, gairebé una quarta part de les pimes espanyoles ven a través d'internet. A més, l'any passat les vendes de les pimes amb comerç electrònic van augmentar més que aquelles que només compten amb una botiga física. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de la segona edició de l'estudi 'Les pimes espanyoles en l'àmbit online', realitzat per eBay, la plataforma global de comerç electrònic, que analitza la situació d'aquest tipus d'empreses en relació al comerç electrònic, així com la seva visió, coneixements i actitud davant de la transformació digital.

Augmenten les pimes amb estratègia de venda online
L'estudi mostra una tendència positiva cap a la digitalització i l'ús del comerç electrònic per part de les pimes. Així, mentre el 2016 el 19,5% d'elles venia a través d'internet, en l'actualitat la xifra ha augmentat més de quatre punts fins al 23,7%. A més, les dades indiquen que el 5,4% de les vendes totals de totes les pimes del país provenen dels canals de venda online, incloent botigues pròpies, botigues a plataformes de comerç electrònic com eBay, plataformes de compra col·lectiva i app mòbils. Aquesta xifra suposa un considerable ascens respecte al 4% de l'any anterior. En aquest sentit, el 77,5% del volum de negoci de totes les pimes, tant les que tenen estratègia de venda online com les que no, prové de la botiga física, el 12,3% d'una xarxa comercial i el 4, 5% de vendes telefòniques.

A més, entre les pimes amb estratègia de venda en línia, el percentatge de vendes a través de comerç electrònic representa el 20,8%.

Les vendes en el comerç electrònic creixen més
D'altra banda, les pimes espanyoles amb estratègia de venda online asseguren haver tingut una millor evolució de les seves vendes al 2016. En concret, un 53,3% d'elles assegura que les seves vendes totals van augmentar l'any passat, xifra 13 punts superior al de l' resta de pimes (40,9%). A més, són més optimistes respecte a l'evolució de les seves vendes durant 2017, ja que un 58,7% de les pimes amb presència online consideren que les seves vendes totals augmentaran el 2017, enfront del 47,2% de la resta.

De fet, les pimes amb presència a l'e-commerce confien en el canal online per impulsar encara més les vendes. Mentre que un 44,3% d'elles considera que les seves vendes físiques augmentaran, aquesta xifra puja fins a un 68,4% respecte a les vendes en línia (a través de PC) i un 67,7% respecte a les vendes a través de dispositius mòbils.

Salt digital: oportunitats i frens
Les pimes espanyoles són conscients de la importància que adquireix la transformació digital en el seu negoci: el 60% considera que és fonamental per a l'èxit empresarial. A més, estan convençuts que el salt digital i la creació d'un negoci en línia comportarien una sèrie d'oportunitats com incrementar les vendes (40,5%), la visibilitat (34%) i atreure nous compradors (32%). Pel 22,3%, les vendes a través d'un canal online també els permetria exportar els seus productes i internacionalitzar el negoci, un dels majors reptes als quals s'enfronten.

No obstant això, les pimes tenen frens a l'hora d'embarcar en el comerç electrònic. El més important és la inversió que han de realitzar per a escometre la digitalització (44%), seguit de la logística per lliurar els productes (31%) i la dificultat per atendre al client (14%). Aquestes pors es poden deure a la manca de formació ja que el 65% de considera que no té els coneixements suficients i el 72% afirma no haver rebut una formació especialitzada en comerç electrònic. 

Finalment, l'estudi mostra que les pimes cada vegada estiguin més preparades per fer el salt al comerç electrònic. De fet, en l'actualitat un 50% d'elles afirma sentir-se preparades per fer el salt a l'e-commerce, un 1,8% més que el 2016.

Font: eShowmagazine